ανελκύω


ανελκύω
ανελκύω, ανέλκυσα βλ. πίν. 5

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ανελκύω — (Μ ἀνελκύω) 1. τραβώ προς τα επάνω ή προς τα έξω, βγάζω 2. (για πλοίο) ανασύρω, ανυψώνω, ανελκύω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανείλκυσα (αόρ. του ανέλκω). ΠΑΡ. ανέλκυση ( ις), νεοελλ. ανελκυστήρας ( τήρ)] …   Dictionary of Greek

  • ανελκύω — ανέλκυσα, ανελκύστηκα, ανελκυσμένος 1. τραβώ πλοίο από τη θάλασσα στη στεριά για επισκευή, χρωματισμό κτλ.: Ανέλκυσαν το πλοίο στα ναυπηγεία για επισκευή. 2. ανασύρω, ανυψώνω: Τελικά το ναυάγιο ανελκύστηκε από το βυθό …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ανασύρω — κ. ανασέρνω κ. ανασύρω (AM ἀνασύρω) (μσν. κ. ἀνασέρνω κ. ἀνασύρνω) τραβώ επάνω, σηκώνω, ανεβάζω νεοελλ. τραβώ στην επιφάνεια, ανελκύω μσν. παρατείνω τη διήγηση αρχ. 1. (μέσ., ομαι) α) σηκώνω επάνω, βγάζω τα ενδύματά μου, γυμνώνομαι β) αρπάζω,… …   Dictionary of Greek

  • ανεβάζω — ἀνεβάζω (MN) (AM ἀναβιβάζω) 1. τοποθετώ κάτι ψηλότερα, ανυψώνω 2. κάνω ή βοηθώ κάποιον να ανέβει 3. (για χρηματική αξία) αυξάνω, ανατιμώ 4. (Γραμμ.) μεταφέρω τον τόνο λέξης σε προηγούμενη συλλαβή 5. (για θέατρο) παρουσιάζω έργο μσν. τοποθετώ στον …   Dictionary of Greek

  • ανελκυστήρας — Συσκευή για την κατακόρυφη μεταφορά ατόμων. Ορισμένα κείμενα Λατίνων συγγραφέων οδηγούν στην υπόθεση ότι οι πρώτοι υποτυπώδεις α. ανάγονται στον 1ο αι. μ.Χ. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών προϋπέθετε φυσικά ανθρώπινη ή ζωική έλξη. Μόνο στις… …   Dictionary of Greek

  • εκβυθίζω — (AM ἐκβυθίζομαι) νεοελλ. 1. ανελκύω, ανασύρω από τον βυθό 2. ( ομαι) (για πλοίο) ελαττώνεται το βύθισμα αρχ. μσν. βγαίνω από τον βυθό …   Dictionary of Greek